eLLyWoNg艾利黃餵魚
( http://weibo.com/ellywong1111 )
絕對唔化的化妝師...人稱星級化妝師入行14年...活躍於香港各大雜誌媒體化妝品護膚品牌...靠對手揾食過著自由人生活...做住自由工...其實一點不自由...
584
19772
6729