What comes around goes around...

#insane #mv #次次拍MV都自己揾自己笨 #感恩有一班同路人同我一齊建立品牌 #自己喜歡嘅嘢就應該做到最好 #一切從以身作則開始 ​

What comes around goes around...

#insane #mv #次次拍MV都自己揾自己笨 #感恩有一班同路人同我一齊建立品牌 #自己喜歡嘅嘢就應該做到最好 #一切從以身作則開始 ​

03月01日15:05

瑞安娜Rianna: [愛你][愛你][愛你]
3月19日 8:12
XIAO_小魚兒: 你好靚仔,我好鐘意你,其實我系使徒行者裡邊就已經好鐘意你,一直都有留意你,希望你既演繹生涯可以更加好,加油,我永遠都會支持你
3月6日 22:20
昕馨Agnes: 加油💪
3月6日 0:09
愛吃小龍蝦的美羊羊: [愛你][愛你][愛你]
3月4日 21:36
3月3日 23:28
要先登入微博賬號才能觀看評論啊!