【️米芝蓮推介!Samsen泰麵!正宗泰式船麵️】呢間泰國菜台主打傳統地道泰式船,上年已經獲得米芝蓮推介,人氣一直不減,招牌和牛船麵用上軟腍適中嘅澳洲和牛,湯底跟足傳統嘅方法製作,用上芫荽、玉桂、八角及香茅等大...http://t.cn/Rd11BhA ​

【️米芝蓮推介!Samsen泰麵!正宗泰式船麵️】呢間泰國菜台主打傳統地道泰式船,上年已經獲得米芝蓮推介,人氣一直不減,招牌和牛船麵用上軟腍適中嘅澳洲和牛,湯底跟足傳統嘅方法製作,用上芫荽、玉桂、八角及香茅等大...http://t.cn/Rd11BhA

07月12日06:42

#USER_PROFILE_IMG#
#COMMENT_USER_ANCHOR#: #COMMENT_TEXT#
#COMMENT_DATETIME#
要先登入微博賬號才能觀看評論啊!